Om Cookies och PuL

Om Cookies

Vad är en cookie?
En cookie är en textfil som webbplatser man besöker begär att få lagra på besökarens dator. Cookies används för att ge en besökare tillgång till olika funktioner och förbättrar normalt användningen av webbplatsen för besökaren.

Syftet med att använda cookies på denna webbplats är främst för att kunna säkerställa att Mans- & Familjejours medlemsföreningar loggat in på webbplatsen och för att de därigenom skall slippa logga in på varje ny sida de besöker.

Hur undviker man cookies?
Vill du inte acceptera användning av cookies kan din webbläsare ställas in så att du automatiskt nekar till lagring av cookies eller informeras varje gång en webbplats begär att få lagra en cookie. Genom webbläsaren kan också tidigare lagrade cookies raderas. Se webbläsarens hjälpsidor för mer information. Du kan också radera cookies manuellt från din hårddisk när som helst.

Väljer du att inte acceptera cookies kan vissa funktioner fortfarande användas, men du kan begränsa funktionaliteten på vissa webbsidor, t.ex. dina personliga inställningar.

Läs mer om cookies på Kommunikationsmyndigheten PTS webbplats eller på minacookies.se.
Om PuL, Personuppgiftslagen

PuL står för Personuppgiftslagen och den reglerar på vilket sätt företag hanterar personuppgifter.

Mans- & Familjejour är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på denna webbplats. All Mans- & Familjejour behandling av personuppgifter sker utifrån bestämmelserna om integritetsskydd i personuppgiftslagen. Mans- & Familjejour kommer att behandla dina uppgifter för administration, att tillhandahålla tjänster, råd, skicka kursinbjudningar och andra inbjudningar, hantera prenumerationer, göra marknads- och företagsanalyser samt för att sända dig information rörande aktuella frågor och marknadsföringsmaterial.

Mans- & Familjejour är skyldig att, till var och en som ansöker om det, en gång per kalenderår gratis lämna besked om uppgifter som rör behandling av den sökande. Personuppgiftsansvarige har även ansvar för att rätta till eventuella felaktiga uppgifter.

Har du frågor kring hur uppgifterna du lämnar hanteras eller om du vill avregistrera dina uppgifter är du välkommen att ta kontakt med oss via e-post info@mansfamiljejour.se

Personuppgifter på mansfamiljejour.se

Personuppgifter som lämnas i samband med prenumeration av ”nyhetsbrev” och/eller vid förfrågningar via kontaktformulär sparas bara så länge det krävs för administrationen.

Personuppgifter som lämnas i samband med registrering för att möjliggöra inloggning via Medlemsverktyget sparas så länge kontot är aktivt eller så länge användaren inte själv väljer att ändra inställningar i, eller avsluta, kontot.

Läs mer om PuL på Datainspektionens webbplats.

Bli medlem redan idag!

Bank: SEB
BG: 112-3553

Medlemsavgift 200 kr. per år.
Ange För- & Efternamn

Vänligen fyll i detta formulär.