Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Välkommen till Mans och Familjejour

Mans- & Familjejour (kan omnämnas på hemsdian som MFJ) vänder sig till dig som av olika anledningar hamnat i en livskris där psykisk och/ eller fysisk våld förekommer i nära relation. Lever du i en relation med risk för, eller är redan i en konfliktladdad livssituation så kan Mans- & Familjejour bistå med hjälp.

Många som arbetar med dessa frågor har själv varit drabbade och med det ställt sin kunskap och erfarenhet till Mans- & Familjejour förfogande. Föreningen är könsneutral och hjälper både kvinnor och män med mål att främst stävja en konflikt, eller ett låst emotionellt läge. Således bistår Mans- & Familjejour med allt från att ge underlag till självhjälp, vara ett samtalsstöd, närvarande stöd, till att gå in och medla mellan parter, till kompletta utredningar.

Mans- & Familjejour anser att uppkomsten av en konflikt inte alltid behöver vara av två parter, men det fodrar bådas samverkan för att det skall få ett slut. Därför välkomnas alltid båda parter, även om initiativet kan komma bara från en. Konflikter som drabbar barn efter en separation har större negativ påverkan på barnet och vi ställer oss alltid 100% främst på barnets sida vid en konflikt.

Mans- & Familjejour anser också att män är en särskilt utsatt kollektiv grupp i samhället där både kultur, och fostran uppmuntrat män att inte förväntas vara svaga, söka stöd, eller anmäla vid psykisk och fysisk våld i nära relation. Samtidigt är män till sin natur skapade att "beskydda" och "verkställa", en paradox som ställer till det vid just en livskris. Män förväntas vara starka, bita ihop och helst vara tysta i sitt lidande. Denna självdestruktiva beteendemönster ser vi tydligt i självmordsstatistiken där just män är överrepresenterade, vilket medför en sårbarhet och onödigt lidande för alla inblandade parter. Mans- & Familjejour vill med sitt namn hedra dessa nedtystade offer och anser att hade samhället haft en korrekt och jämställd syn så hade många liv gått att rädda.

Mäns utsatthet för psykiska och fysiska våld tystas ner och underskattats vilket medför att mörkertalet för män är enormt stort.

För att få en realistisk bild av verkligheten, fri från fördomar och nertystande, så har Mans- & Familjejour tagit initiativet och grundat MFJ-Akademin. Främsta syftet är att samla in både historiskt etablerade som ny kunskap i gällande ämne och samtidigt lyfta de bästa rönen av kända och okända forskare och institutioner inom just "relation", "våld" och "prevention". Även pedagogiska tips och sk. självhjälp finns att finna så man kan ta sig ur olika livskriser. För dig som är vetgirig välkomnas ett besök. vilket har release under 2013.

Vi erbjuder också fortlöpande kurser för alla medlemmar, vilket stärker sammanhållningen och ger alla våra medlemmar en naturlig miljö att bygga på sitt sociala nätverk - Tillsammans blir man starkare. Mans- & Familjejour vet också att kunskap är nyckeln till att stå bättre rustad för att kunna möta olika livssituationer.

"Kunskap må vara tung att ta in, men väger inget att bära när man väl kan den"

Mans- & Familjejour vet att kvinnor och män har kompletterat varandra i alla tider, och så även bråkat, men tillsammans förblivit starka

Välkommen till Mans- & Familjejour

Bli medlem redan idag!

Bank: SEB
BG: 112-3553

Medlemsavgift 200 kr. per år.
Ange För- & Efternamn

Vänligen fyll i detta formulär.