Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Hjälp

När man hamnar i olika livskriser så är det en serie processer som sätts igång. Kroppen reagerar på olika sätt beroende på omständigheter, men gemensamt för samtliga livskriser är viljan att förändra. Från ett läge till ett annat mot det bättre.

- Man vet i regel målet, men att ta de första stegen är svårt och ofta ligger brist på kunskap som ett tjockt solid murverk. Man vet helt enkelt inte var man skall börja och sen hur man skall göra. Det okända är ibland en ännu större fiende än den livssituation man befinner sig i.

MFJ har fokuserat på livskriser som omfattar "våld i nära relation", "konflikt i samband med separation", eller "Barn och föräldrar som blir drabbade på olika sätt i dysfunktionella relationer". Vi vet också att behovet av hjälp, så även omfattning, varierar mellan individer. Därför har vi skräddarsytt en plattform som utgår från ditt behov och vilja.

 

 • Självhjälp
  Är till för dig som främst söker information och kanske vill klara dig själv till en början. Denna tjänst är 100% kostnadsfri och du finner den under fliken "Akademin".
 • Stödsamtal
  Ensam är inte stark i en livskris och när man vill ventilera sin livssituation så finns MFJ nästan alla dagar på året.
  Samtalen är alltid 100% konfidentiell (dvs. med respekt för integritet och kommer så inte att lämnas ut).
  - Denna tjänst fodrar att du blir minst stödmedlen.
 • Närvarostöd
  Vid möten med socialtjänst, kontaktperson vid umgänge etc. MFJ blir din partner i fråga om livssituation och med det en mentor och rådgivare. Medverkan sker 100% ideellt av erfarna pappor och mammor som själv varit i denna livssituation.
  - Kräver full medlemskap och du kan komma att få stå för extra kostnader som milersättning, fika etc.
 • Medling
  Du kan anlita MFJ som medlare vid en konflikt. Antingen direkt via oss, socialtjänsten, alternativ genom att yrka om detta via domstolsverket. Här går MFJ in som medlare till syfte att stävja uppkomsten av gällande konflikt.

  MFJ är 100% på barnets sida med syfte att se till barnets bästa, med utgångspunkt på vetenskapliga studier avseende anknytning och relation, så även med utgångspunkt för vad barnets själv vill efter ålder och mognad.

  En enklare analys kommer att göras på respektive parters livssituation och sociala förmåga.
  MFJ har alltid en panel bestående av juridisk sakkunniga och psykologer som följer medlingens fortlöpande och samtliga steg i processen kommer att dokumenteras.

  Detta innebär också att vi kommer agera som vittne och rapportera hur resp. förälder har skött sina åtaganden enligt de överenskommelse och beslut som gjorts.En medlare tar inte part för någon förälder, utan står 100% neutral till båda parter, men bevakar barnets rätt och behov av båda föräldrarna.

mfj_help_modell

 

Andra tjänster MFJ tillhandahåller och avser full medlemskap:

 • Jourtelefon
  Du har tillgång till jourtelefon som du kan ringa alla dagar i veckan. Ibland även på natten.
 • MFJ PÅ FB
  FB gör MFJ tillgängligt 24/7. Där kan ni ge varandra stöd och tips och skvallra om nyheter som händer i vår omvärld.
 • Boende och umgängesutredning
  Genom samarbete med externa aktörer så kan du, genom MFJ, ansöka om oberoende part som gör "boende och umgängesutredningen" om du misstänker jäv i utredningen.
 • Bistå med juridiskt ombud
  MFJ samarbetar med de bästa i Sverige avseende familjejuridiska frågor. Våra samarbetspartners har mångårig erfarenhet av tvist och van att lotsa i detta mörker.
 • Föräldrautbildningar
  Att lära sig grunden i god föräldraskap är inte bara roligt och nyttigt, utan även ett förebyggande sätt att minska risken för uppkomsten av ev. konflikter vid en separation.
 • Stöd till föräldrar som har barn med diagnos och funktionshinder
  Genom samarbete med externa aktörer så kan MFJ erbjuda denna tjänst.
 • Stöd till föräldrar med diagnos ADHD och Asperger etc.
  Genom samarbete med externa aktörer så kan MFJ erbjuda denna tjänst.
 • Stöd till barn boende på LVU och HVB-hem
  Barn har kanske de mest genomarbetade lagar någonsin för att erhålla skydd mot sin sårbarhet. MFJ kan gå in som företrädare till barn och som företrädare för barnet se till att barnets rättigheter tillvaratas.

Olika tjänster finns på olika Orter. Vänligen kontakta oss för vidare dialog om just dina behov.

Bli medlem redan idag!

Bank: SEB
BG: 112-3553

Medlemsavgift 200 kr. per år.
Ange För- & Efternamn

Vänligen fyll i detta formulär.