Kommande evenemang

Det finns inga kommande evenemang just nu.

Medlemssida

Vi lever idag i ett modernt samhälle med ett tempo som spinner i ett redan högt tempo. Att vara engagerad i ett förening är därför alltid ställt i relation till de prioriteringar man har i sin livssituation. Livet går i konjunkturer och denna förändring mellan olika lägen har MFJ tagit hänsyn till i sin utformning av medlemskapet. Samtidigt har inte föreningslagar, eller den politiska aspekten för ekonomiskt stöd förändrats nämnvärt sedan 70-talet, vilket skapar en kulturkrock avseende föreningsverksamhet och deltagande. Trots snabb teknisk utveckling som medför att man kan bekvämt vara delaktig från soffan så innebär detta rent konkret att deltagandet inte räknas som bidragsgrundande.

En förening är en ideell verksamhet. dvs. syftet är inte att drivas med vinst som ett bolag, eller kooperativ. Således innebär det att alla rekommendationer och samarbetspartners som Mans- & Familjejour har sker på inga vinstgivande grunder. Detta medför att bidrag och ekonomiskt stöd som MFJ erhåller kommer främst från medlemmar, deras engagemang och från donationer.

Samtliga som arbetar inom Mans- & Familjejour gör det med en övertygelse och vilja att förändra, tillsammans med sina medmänniskor, i ett samhälle vi alla är en viktig del av, och ser inte ekonomiska motiv som syfte.

Som medlem så kan du välja att växa med uppgiften och varje steg du tar bygger på tre grundpelare: Gemenskap, samspel och mångfald. Mans- & Familjejour anser att varje medlem är unik och med rätt stöd och hjälp kan bidra med en förbättring men först med respekt för liv och integritet. Därför väljer du själv hur mycket och i vilken utsträckning du vill vara engagerad.

Nedan följer en kort presentation av de olika medlemstyper du kan växa med samt vilka möjligheter och krav som ställs:

 • Stödmedlem
  Denna medlemsform är den första ingången till Mans- & Familjejour och kostar 100 kronor per år. Du erhåller viss stöd, har tillträde till möten och kan delta i grundkurser som Mans- & Familjejour anordnar. Som stödmedlen har du inte rösträtt på årsmötet och har inte tillträde till medlemssidorna som finns på denna plattform.
 • Medlemskap
  Att bli full medlem innebär att du betalar 200 kronor per år. Du erhåller förutom allt som stödmedlem har även tillgång till samtligt stöd som Mans- & Familjejour erbjuder, samt att du får tillgång till egna inloggningsuppgifter till medlemssidan. Genom att gå grundkurs "MFJ grundvärdering" så blir du även berättigad att bli antagen som fullvärdig medlem. Du har dock inte rösträtt på årsmötet.
 • Fullvärdig medlem
  Som fullvärdig medlem har du tillgång till Mans- & Familjejour utbildningar som riktar sig till de som vill engagera sig mer än bara som medlem. Detta innebär att du nu kan ta steget att engagera dig i mer operativa funktioner som kurser, medlare, utbildare, stödperson etc. En mer ingående beskrivning följer vid självaste antagningen som fullvärdig medlem.
 • Volontär
  Volontär betyder att man arbetar aktivt inom Mans- & Familjejour . Inom vad och i vilken omfattning bygger på en ömsesidig dialog och är unikt mellan olika grupper och Mans- & Familjejour.
 • Gruppledare
  Som gruppledare har du ansvaret för ett bestämt upptagningsområde. Som gruppledare har du gått igenom samtliga grundläggande utbildningar samt gruppledarledarutbildningen. Krav på god förmåga att fungera som ett föredöme inför andra och empati för uppgiften är andra faktorer MFJ väger in. Att vara gruppledare innebär att man företräder Mans- & Familjejour grundvärderingar och ett speciellt stöd erhålls unikt för gruppledare.
 • Kansli
  Kansliet består av styrelse samt medlemmar som har unika färdigheter inom olika områden. Det kan röra sig om allt från juridik och ekonomi till författarskap och specialkunskaper inom design och databashantering etc. Varje medlem har rekryteras för sitt speciella ändamål och den gemensamma plattformen är Mans- & Familjejour grundvärdering och arbetsmål. Samtliga lyder under sina gruppansvariga som lyder under Kansliansvarig, vilket i sin tur ansvarar inför styrelsen.
 • Styrelsemedlem
  Varje år hålls ett årsmöte och var fjärde år röstas styrelsen fram. Grundkriteriet för att kandidera till en styrelsebefattning är bl.a. att man gått på samtliga MFJ grundutbildningar. Har man även visat prov på engagemang genom olika aktiviteter, fått utmärkelser som delas ut vid årsmöten etc. vägs detta in som en merit.
 • Hedersmedlem
  Personer som gjort något hedervärt för Mans- & Familjejour , eller betyder mycket för verksamheten och dess medlemmar kan bli hedersmedlem. Denna nobla titel är kostnadsfri och på livstid. En hedersmedlem åtnjuter alla förmåner som fullvärdig medlemskap innebär, så även går kostnadsfritt på samtliga utbildningar. Dock saknar hedersmedlem rösträtt vid årsmötet.

Välkommen att växa med Mans- & Familjejour

Bli medlem redan idag!

Bank: SEB
BG: 112-3553

Medlemsavgift 200 kr. per år.
Ange För- & Efternamn

Vänligen fyll i detta formulär.